Biyoinformatik Nedir ? 

 

 

Biyoinformatik, biyolojik sorunların kökenlerinin veri bankalarından elde edilen istatistiklere dayalı verilerin bilgisayar bilimlerinden faydalanarak araştırılmasını içeren bir çalışmadır. Temel olarak prosedür, genetik mutasyonlar sonucunda meydana gelen gen dizilimindeki değişimlerin BLAST ve FASTA gibi algoritmalar kullanılarak incelenmesi ve veri bankalarında bulundan bilgiler ile karşılaştırılarak bu genetik mutasyonların yol açabileceği değişikliklerin ve risklerin saptanması ve yorumlanması şeklinde gelişir.
 

Takım Olarak Hedefimiz Nedir ?

 

Biyoinformatik araştırmalarını sürdürürken öncelikli amacımız konu hakkındaki uygulamaları analiz edip,CFTR genindeki mutasyonlar sonucunda, iyon dengesini sağlayan proteinlerin doğru yapıda sentezlenememesi dolayısıyla ortaya çıkabilen ve akciğer-sindirim sistemlerinde mukoza birikimine yol açarak insan fizyolojisini etkileyen kistik fibrosis hastalığının gen dizilimini Phython ve R yazılım dillerini kullanarak geliştirdiğimiz algoritmalar üzerinden inceleyip hastalığa yol açan gen bölgelerini tespit etmektir.

TAKIM ÜYELERİ

Giray Girengir

Buket Yeşiloğlu

İpek Yıldırım

Sina Berk Golech

Oğuz Mete Kara

Seda Çiftçi

Yaren Aydemir

  • Siyah Facebook Simge
  • Siyah Heyecan Simge
  • Siyah Instagram Simge
  • Siyah YouTube Simgesi